2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976
2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976
2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976
2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976
2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976
2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976
2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976
2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976
2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976
2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976
2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976
2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976
2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976
2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976
2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976
2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976
2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976
2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976
2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976
2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976
2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976

$215,000

2808 30th ST, Lehigh Acres, FL, 33976

21
Courtesy of: Amerivest Realty